Auteur Topic: De Munten uit de Evangeliën.  (gelezen 8449 keer)

De Bonte Specht

 • Algemene moderator
 • Volwaardig lid
 • *****
 • Berichten: 8933
  • E-mail
De Munten uit de Evangeliën.
« Gepost op: 19 augustus 2013, 23:54:36 »
Zeker, de meeste munten die opduiken in de Jezus-verhalen van de evangeliën zijn Romeinse munten. Echter niet alle! En omdat het hier gaat om geldstukken die gepresenteerd worden in een eigen context, dacht ik dat ze in de rubriek "Overige antieke munten" het best op hun plaats staan.

Van geen enkele van de hier opgevoerde munten is men honderd percent zeker dat het de munt uit het betrokken schrift-citaat ook is. Het zijn echter wel de munten die onder de vernoemde benamingen in die tijd circuleerden.

Hier komen ze ...

De Bonte Specht

 • Algemene moderator
 • Volwaardig lid
 • *****
 • Berichten: 8933
  • E-mail
Re:De Munten uit de Evangeliën.
« Reactie #1 Gepost op: 20 augustus 2013, 00:14:55 »
                                      1.- DE STATER UIT DE BEK VAN DE VIS
                                      ________________________________

                                         Matteus:17-24 De Tempelbelasting

Toen zij in Kafarnaüm waren aangekomen, kwamen de inners van de tempelbelasting op Petrus af en zeiden: 'Betaalt uw Meester de didrachmen niet?' Hij antwoordde:'Wel zeker!' Maar toen hij het huis binnenging voorkwam Jezus hem met de woorden:'Wat dunkt u, Simon? Van wie heffen de aardse vorsten tol of belasting, van hun kinderen of van vreemden?' En toen hij antwoordde:'Van vreemden.' zei Jezus tot hem:'Dus de kinderen zijn vrij. Maar toch om hun geen aanstoot te geven: ga naar het meer, werp uw haak uit en grijp de eerste vis die boven komt; maak zijn bek open en gij zult een stater vinden; betaal daarmee voor Mij en voor u.

Afbeelding: Stater of tetradrachme uit die tijd.

In "Wachttoren" van de getuigen van Jehova weet men in verband met bovenstaand verhaal
te vertellen dat er in die tijd veel meer tetradrachmen (= 4 drachmen-stukken) in omloop waren
dan didrachmen (= 2 drachmen-stukken) en dat het gebruikelijk was de tempelbelasting met
zijn tweeën te betalen, omdat geld wisselen tot 8% kosten met zich mee bracht.
Geen idee waar ze die info vandaan halen (vooral dat van die 8% kosten).
« Laatst bewerkt op: 9 mei 2017, 13:46:01 door De Bonte Specht »

De Bonte Specht

 • Algemene moderator
 • Volwaardig lid
 • *****
 • Berichten: 8933
  • E-mail
Re:De Munten uit de Evangeliën.
« Reactie #2 Gepost op: 20 augustus 2013, 00:46:42 »
                         
                                    2.- DE BELASTINGSMUNT AAN DE KEIZER
                                    __________________________________

                                     Matteus: 22-15 Belasting aan de keizer

Toen gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen hoe ze Hem in de val konden laten lopen. Zij stuurden hun leerlingen met de Herodianen op Hem af met de vraag:'Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert; en Gij stoort U aan niemand, want Gij ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons daarom: Wat dunkt U, is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet? Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei:'Waarom probeert gij Mij te vangen, gij huichelaars? Laat mij de belastingsmunt eens zien.' Zij hielden Hem een denarie voor. Hij vroeg hun:'Van wie is deze beeldenaar en het opschrift?' Zij antwoordden: 'Van de keizer.' Daarop sprak Hij tot hen:'Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.' Toen zij dit hoorden stonden zij verwonderd; zij lieten Hem met rust en gingen heen.
                                            _________________________________

In het Thomas evangelie, een oud christelijk geschrift, niet opgenomen in het Nieuwe Testament, waarvan fragmenten gevonden werden in het oude Oxyrhynchus en dat later compleet ontdekt werd tussen de papyri van Nag Hammadi, beide plaatsen in Egypte, gaat hetzelfde verhaal als volgt:

                                                      Thomas Evangelie - 100

Ze toonden hem een goudstuk en zeiden tot Hem: De mannen van de keizer eisen belasting van ons.
Hij zei tot hen: Geeft de keizer wat van de keizer is, geeft aan God wat van God is en geef Mij wat van Mij is.
                                                      ____________________

Afbeeldingen: 1.- De denarius van Tiberius, algemeen erkend als "de belastingsmunt".
                    2.- In het Tomas Evangelie wordt dat echter een gouden exemplaar.
                         Een "aureus" had een waarde van 25 denarii.

Over de denarius, zie ook ...     Matteus: 20;1-16  De arbeiders in de wijngaard.

« Laatst bewerkt op: 9 mei 2017, 13:47:12 door De Bonte Specht »

De Bonte Specht

 • Algemene moderator
 • Volwaardig lid
 • *****
 • Berichten: 8933
  • E-mail
Re:De Munten uit de Evangeliën.
« Reactie #3 Gepost op: 20 augustus 2013, 01:01:04 »
                              3.- DE TWEE PENNINGEN TER WAARDE VAN EEN CENT
                              _____________________________________________

                                      Marcus: 12-41 Het penningske der weduwe

Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek toe, hoe het volk koperstukken daarin wierp, terwijl menige rijke er veel in liet vallen. Er kwam ook een arme weduwe die er twee penningen, ter waarde van een cent in wierp. Hij riep nu zijn leerlingen bij zich en sprak:'Voorwaar Ik zeg u: die arme weduwe heeft het meest geofferd van allen die iets in de offerkist wierpen; allen wierpen ze er iets in van hun overvloed, maar zij offerde van haar armoe al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest.

Afbeelding: De quadrans, het kleinste koperstukje uit die tijd.
                 Voor zijn Romeinse lezers gebruikt Marcus letterlijk het woord "quadrans".
« Laatst bewerkt op: 9 mei 2017, 13:47:55 door De Bonte Specht »

De Bonte Specht

 • Algemene moderator
 • Volwaardig lid
 • *****
 • Berichten: 8933
  • E-mail
Re:De Munten uit de Evangeliën.
« Reactie #4 Gepost op: 20 augustus 2013, 01:26:23 »
                                           4.- DE DERTIG ZILVERLINGEN
                                           _________________________

                                                      Matteus: 26-14 ...

Hierop ging één van de twaalf, Judas Iskariot geheten,naar de hogepriester en zei:'Wat wilt gij mij geven als ik Hem u in handen speel?' Zij betaalden hem dertig zilverlingen uit. En van toen af zocht hij een gunstige gelegenheid om Hem over te leveren.

En verder ...
                                                      Matteus: 27-3 ...

Toen Judas, zijn verrader, zag dat Jezus veroordeeld was, kreeg hij wroeging en bracht de dertig zilverlingen terug bij de hogepriesters en ouderlingen met de woorden: 'Ik heb misdaan door onschuldig bloed te verraden.' Maar zij antwoordden hem:'Wat gaat ons dat aan, dat is uw zaak.' Toen gooide hij de zilverlingen in de tempel en liep weg. Hij ging heen en verhing zich.

Afbeelding: Een Joodse ruwe kopie van de shekel van Tyrus, gekenmerkt door de letters "KP" of "KAP", Griekse letters voor Caesar/Kaicap. Deze zilveren shekel was het geld van de tempel en de priesters.
« Laatst bewerkt op: 9 mei 2017, 13:49:31 door De Bonte Specht »

De Bonte Specht

 • Algemene moderator
 • Volwaardig lid
 • *****
 • Berichten: 8933
  • E-mail
Re:De Munten uit de Evangeliën.
« Reactie #5 Gepost op: 20 augustus 2013, 13:28:41 »
                                             5.- DE VERLOREN DRACHME
                                             _______________________

                                                        Lucas: 15-8 ...

... Of welke vrouw die tien drachmen bezit en één drachme verliest, steekt niet een lamp aan, veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat ze die vindt? En als ze die gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bij elkaar en zegt:'Deelt mijn vreugde, want de drachme die ik had verloren, heb ik gevonden. Zo, zeg Ik u, is er vreugde bij de engelen van God over één zondaar die zich bekeert.

Afbeelding: Een drachme, zoals die in Jezus' tijd en streek in omloop was.
« Laatst bewerkt op: 9 mei 2017, 13:50:02 door De Bonte Specht »

De Bonte Specht

 • Algemene moderator
 • Volwaardig lid
 • *****
 • Berichten: 8933
  • E-mail
Re:De Munten uit de Evangeliën.
« Reactie #6 Gepost op: 20 augustus 2013, 16:08:31 »
                                      6.- TWEE MUSSEN VOOR EEN ASSARION
                                      _________________________________

                                                        Matteus: 10-29 ...

... Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet één mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch méér waard dan een zwerm mussen.
                                      __________________________________

In de grondtekst is die stuiver een "assarion", wat een verkleinwoord is voor een as. Een as is een Romeins muntstukje ter waarde van 4 quadrantes. (Voor quadrans, zie: Het penningske der weduwe. De arme weduwe offerde dus ter waarde van één mus!)

Afbeelding: As van keizer Tiberius
« Laatst bewerkt op: 9 mei 2017, 13:50:54 door De Bonte Specht »

De Bonte Specht

 • Algemene moderator
 • Volwaardig lid
 • *****
 • Berichten: 8933
  • E-mail
Re:De Munten uit de Evangeliën.
« Reactie #7 Gepost op: 20 augustus 2013, 23:04:20 »
                                       7.- TALENTEN IN HET NIEUWE TESTAMENT
                                       ___________________________________

Het talent was eerder een gewicht dan een muntwaarde. De talenten, waarover sprake in het Nieuw testament kwamen overeen met 34,2 kg. Een talent zilver was ongeveer wat een arbeider verdienen kon met 14 jaar werken.
In munten: 1 talent = 6.000 denarieën
Het talent speelt alvast een rol in volgende parabels van Jezus:

                                       Matteus: 25-14  Het gebruik der talenten

Het is er mee als met de man die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich riep om hun zijn bezit toe te vertrouwen. Aan de één gaf hij vijf talenten, aan de andere twee, aan een derde één, ieder naar zijn bekwaamheid. Daarna vertrok hij. Die de vijf talenten gekregen had, ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij. Zo verdiende ook degene die er twee gekregen had er twee bij. Maar die dat ene had gekregen, ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer verbergen. Een hele tijd later kwam de heer van de dienaars terug en hield afrekening met hen. Die de vijf talenten gekregen had, trad naar voren en bood nog vijf talenten aan met de woorden: 'Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend. Zijn meester sprak tot hem:'Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer. Nu trad die van de twee talenten naar voor en zei:'Heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend.
Zijn meester sprak tot hem:"Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer. Tenslotte trad ook die het ene talent had ontvangen naar voren en zei:'Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid. Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt ge uw eigendom terug.. Maar zijn meester gaf hem ten antwoord:'Slechte en luie knecht, je wist dus dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid? Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten, dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente teruggekregen hebben. Neemt hem dus dat talent af en geeft het aan wie de tien talenten heeft. Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden, maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft.  En werpt die onnutte knecht buiten in de duisterni, daar zal geween zijn en tandengeknars.
                                      ____________________________________

Deze parabel ligt aan de oorsprong van de nieuwe betekenis die het woord "talent" in onze dagen heeft, namelijk: gave Gods of begaafdheid.
                                      ____________________________________

Een tweede parabel ...    Matteus: 18-23, maar we leiden in vanaf 18-21 ...

Toen kwam Petrus naar Hem toe en sprak:'Heer als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe?' Jezus antwoordde hem:''Neen zeg ik u, niet tot zevenmaal toe maar tot zeventig zevenmaal.

Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begon, bracht men iemand bij hem die tienduizend talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen gaf de heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat om zo de schuld te vereffenen. De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte:'Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.' De heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen de dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem honderd denarieën schuldig was; hij greep hem bij de keel en zei:'Betaal wat je schuldig bent.' De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte:'Heb geduld met mij en ik zal u betalen.' Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld zou hebben betaald. Toen nu de overige dienaren zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de heer hem roepen en sprak:'Jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad?' En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.
                                     ___________________________________

Een schuld dus van 10.000 x 14, of het geldelijke equivalent van 140.000 jaar arbeid tegenover één van 100 denarieën !!!
Of 60.000.000 denarieën tegenover 100 denarieën. Met andere woorden: een onbetaalbare schuld.
« Laatst bewerkt op: 9 mei 2017, 13:52:29 door De Bonte Specht »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31